UZVEDĪBAS UN ETIĶETES NODARBĪBAS BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām, programmas ir saskaņotas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

 

Lai pieteiktu izbraukuma kursu iestādē, rakstiet uz e-pastu info@sii.lv vai zvaniet +371 26661496.

Priecāsimies būt pie jums izbraukumā!

PEDAGOGIEM UN TEHNISKAJIEM DARBINIEKIEM

Lai pieteiktu uzvedības un etiķetes nodarbību izglītības iestādē, lūdzam zvanīt +371 26661496 vai rakstīt info@sii.lv.

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM UN VIETNIEKIEM

Lai pieteiktu uzvedības un etiķetes nodarbību izglītības iestādē, lūdzam zvanīt +371 26661496 vai rakstīt info@sii.lv.

"SEVIS UN SAVU IDEJU PREZENTĒŠANA"

Šī ir nodarbība sevis un savu ideju prezentēšanai, apskatot labos un sliktos piemērus prezentēšanā, apģērbā, stājā, žestu un balss nozīmē prezentēšanas rezultāta sasniegšanai.

Lai pieteiktu uzvedības un etiķetes nodarbību izglītības iestādē, lūdzam zvanīt +371 26661496 vai rakstīt info@sii.lv.

22.11.2015.
LR5 raidījumā "Čau, mammīt!"

Viesojoties LR5 raidījumā "Čau, mammīt!", aizdomājāmies par to, cik svarīga ir vecāku atbildība tajā, kā likt bērnam saprast savas atbildības robežas. Bieži vecāki baidās bērnam dot vaļu, tādējādi nododot savas bailes, taču bērnam ir svarīgi ļaut sajust savu brīvība spēku un to apzināties. Tā ir vecāku loma - būt kopā ar bērnu un palīdzēt viņam izzināt šo pasauli, taču tajā pašā laikā bērnam arī ļaujot apjaust savu iespēju robežas. Tas nozīmē ļaut bērnam izzināt pasauli caur savu paša pieredzi.

PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ADRESE

+371 26661496

 

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

 

info@sii.lv 

INSTITŪTA
VADĪBA

Dace Bērziņa

+371 26661496

© 2006 - 2020 Sociālo Interešu Insittūts. Visas tiesības aizsargātas. Lasīt privātuma politiku.