40 stundu kursi bērnu tiesību aizsardzībā advokātiem juristiem vadītājiem sociālajiem darbiniekiem policistiem
kursi bērnu tiesību aizsardzībā advokātie juristiem tiesnešiem
Izbraukuma lekcija skolā par vecāku līdzdalību un atbildību, bērnu motivāciju
Izbraukuma lekcija vecākiem, pedagogiem, bērniem par uzvedības aspektiem
Lekcijas par bērnu uzvedību un ģērbšanos skolā
Etiķetes nodarbības bērniem un pedagogem
PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ZIEDOJUMI

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts" aicina ziedot finansiālos līdzekļus biedrības realizētajiem projektiem.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā katra sniegtā palīdzība var būt noderīga.

KONTAKTI

+371 26661496

info@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas