40 stundu kursi bērnu tiesību aizsardzībā advokātiem juristiem vadītājiem sociālajiem darbiniekiem policistiem
kursi bērnu tiesību aizsardzībā advokātie juristiem tiesnešiem
Izbraukuma lekcija skolā par vecāku līdzdalību un atbildību, bērnu motivāciju
Izbraukuma lekcija vecākiem, pedagogiem, bērniem par uzvedības aspektiem
Lekcijas par bērnu uzvedību un ģērbšanos skolā
Etiķetes nodarbības bērniem un pedagogem