1 kopija kopija.png

Izglītības iestāde "Sociālo Interešu Institūts"

LR IZM izglītības iestādes reģ. Nr. 3360800570

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts"

Reģ. Nr. 40008105204
J.Alunāna iela 8-1, Rīga, LV-1010

AS "SEB banka", UNLALV2X

EUR: LV62 UNLA 0050 0087 7969  0

+371 26661496

info@sii.lv

J.Alunāna iela 8-1, Rīga, LV-1010

Izglītības iestāde "Sociālo Interešu Institūts"

LR IZM izglītības iestādes reģ. Nr. 3360800570

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts"

Reģ. Nr. 40008105204

J.Alunāna iela 8-1, Rīga, LV-1010

AS "SEB banka", UNLALV2X

LV62 UNLA 0050 0087 7969 0

Valdes priekšsēdētāja Dr. cand. Kristīne Beinaroviča

kristine.beinarovica@sii.lv 

Valdes loceklis Paulis Beinarovičs

paulis.beinarovics@sii.lv 

PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ADRESE

+371 26661496

 

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

 

info@sii.lv 

INSTITŪTA
VADĪBA

Dr. cand. Kristīne Beinaroviča

© 2006 - 2020 Sociālo Interešu Insittūts. Visas tiesības aizsargātas. Lasīt privātuma politiku.