.

 

.

​​​
 

+371 26661496

info@sii.lv

J.Alunāna iela 8-1, Rīga, LV-1010

Izglītības iestāde "Sociālo Interešu Institūts"

LR IZM izglītības iestādes reģ. Nr. 3360800570

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts"

Reģ. Nr. 40008105204

J.Alunāna iela 8-1, Rīga, LV-1010

AS "SEB banka", UNLALV2X

LV62 UNLA 0050 0087 7969 0

​​

+371 26661496

  • Facebook
  • Instagram
PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ZIEDOJUMI

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts" aicina ziedot finansiālos līdzekļus biedrības realizētajiem projektiem.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā katra sniegtā palīdzība var būt noderīga.

KONTAKTI

+371 26661496

info@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas