Elizabeth Skylark kopija kopija kopija k

40 STUNDU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES KURSI BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ TIESNEŠIEM, PROKURORIEM, JURISTIEM, ADVOKĀTIEM

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām, programmas ir saskaņotas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

Kursi bērnu tiesību aizsardzībā advokātiem

Sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51. panta pirmās daļas 19.2 punktā minētie zvērinātie tiesu izpildītāji, kā arī zvērinātu tiesu izpildītāju palīgi un zvērinātu advokātu palīgi, ja viņiem ir tiesības aizvietot attiecīgi zvērinātus tiesu izpildītājus vai zvērinātus advokātus,  speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā apgūst atbilstoši šai programmai.

18.03.2017.
Ieskats kursos International School of Riga

Video ieskats Institūta lektoru vadītajos kursos International School of Riga kolektīvam. Aizdomājāmies par to, cik svarīga ir vecāku atbildība tajā, kā likt bērnam saprast savas atbildības robežas. Bieži vecāki baidās bērnam dot vaļu, tādējādi nododot savas bailes, taču bērnam ir svarīgi ļaut sajust savu brīvība spēku un to apzināties.

Tā bija aizraujoša un pieredzes bagāta diena un mēs esam gandarīti par to. Paldies kursu dalībniekiem par pozitīvajām atsauksmēm.

PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ZIEDOJUMI

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts" aicina ziedot finansiālos līdzekļus biedrības realizētajiem projektiem.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā katra sniegtā palīdzība var būt noderīga.

KONTAKTI

+371 26661496

infi@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas