PIEDĀVĀJAM IESTĀDĒM PIETEIKT KURSU VISAM KOLEKTĪVAM SAVĀS TELPĀS - 26661496

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām, programmas ir saskaņotas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

40 STUNDU KURSI SPECIĀLAJĀS ZINĀŠANĀS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ ADVOKĀTIEM

Kursi speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībā advokātiem tiek organizēti gan Institūtā, gan piesakot izbraukuma kursu organizācijā. Rakstiet uz e-pastu info@sii.lv vai zvaniet +371 26661496.

40 STUNDU KURSI BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ - IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM UN VIETNIEKIEM

Aicinām izglītības iestādes organizēt savās telpās kursus speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībā izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem.

40 STUNDU KURSI BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ - SOCIĀLO DIENESTU SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM

Kursu pieteikšana zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem rakstot uz e-pastu info@sii.lv, zvanot +371 26661496.

18.03.2017.
Ieskats kursos International School of Riga

Video ieskats Institūta lektoru vadītajos kursos International School of Riga kolektīvam. Aizdomājāmies par to, cik svarīga ir vecāku atbildība tajā, kā likt bērnam saprast savas atbildības robežas. Bieži vecāki baidās bērnam dot vaļu, tādējādi nododot savas bailes, taču bērnam ir svarīgi ļaut sajust savu brīvība spēku un to apzināties.

Tā bija aizraujoša un pieredzes bagāta diena un mēs esam gandarīti par to. Paldies kursu dalībniekiem par pozitīvajām atsauksmēm.

PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ADRESE

+371 26661496

 

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

 

info@sii.lv 

INSTITŪTA
VADĪBA

Dace Bērziņa

+371 26661496

© 2006 - 2020 Sociālo Interešu Insittūts. Visas tiesības aizsargātas. Lasīt privātuma politiku.