Show More
PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ADRESE

+371 26661496

 

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

 

info@sii.lv 

INSTITŪTA
VADĪBA

Dace Bērziņa

+371 26661496

© 2006 - 2020 Sociālo Interešu Insittūts. Visas tiesības aizsargātas. Lasīt privātuma politiku.

Kalnciema vidusskola

Mūsu bērnu tiesību aizsardzības kursa lektori ir savas jomas praktizējoši juristi un saviem klausītājiem elektroniskā veidā sniedzam arī kursa materiālu, ko klašu audzinātāji var izmantot kā metodisko materiālu. Šo iespēju novērtē un ar to dalās arī Kalnciema vidusskolas kolektīvs.