Show More
PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ZIEDOJUMI

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts" aicina ziedot finansiālos līdzekļus biedrības realizētajiem projektiem.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā katra sniegtā palīdzība var būt noderīga.

KONTAKTI

+371 26661496

info@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas

Rīgas 46. vidusskola

Vadot kursu speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībās jomā Rīgas 46.vidusskolas pedagoģiskajam kolektīvam arvien pārliecinājāmies, cik svarīgi mūsu klausītājiem ir dzirdēt ne tikai konkrētus piemērus no skolas dzīves, bet saistītā ar katras skolas dzīves problēmām un aktualitātēm.