Show More
PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ZIEDOJUMI

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts" aicina ziedot finansiālos līdzekļus biedrības realizētajiem projektiem.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā katra sniegtā palīdzība var būt noderīga.

KONTAKTI

+371 26661496

info@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvald

Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam? Par to lektore Dr. cand. Kristine Beinarovica runāja Rēzeknes pilsētas ikgadējā vecāku konferencē. Paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Dreilingam par Institūta vadītājas un lektores Dr. cand. Kristīnes Beinarovičas profesionālo novērtējumu.