Show More
PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ZIEDOJUMI

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts" aicina ziedot finansiālos līdzekļus biedrības realizētajiem projektiem.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā katra sniegtā palīdzība var būt noderīga.

KONTAKTI

+371 26661496

info@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas

Pastendes PII Ķipars

2017. gada 21. februārī Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars” pedagogiem notika Sociālo Interešu Institūta vadītie audzināšanas kursi “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi.” Programmas ietvaros ar praktisku ieteikumu palīdzību iepazīstināja pedagogus, kā izvairīties no destruktīvas uzvedības sarežģītās un stresa situācijās.