Show More
PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ZIEDOJUMI

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts" aicina ziedot finansiālos līdzekļus biedrības realizētajiem projektiem.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā katra sniegtā palīdzība var būt noderīga.

KONTAKTI

+371 26661496

info@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas

Baldones vidusskola

2017. gada 5. jūnijā Baldones vidusskolas kolektīvam izglītības iestādes “Sociālo Interešu Institūts” lektori vadīja 12 akadēmisko stundu A līmeņa kursus “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi”. Baldones vidusskolas pedagogi atzīst, ka Sociālo Interešu Institūta vadītie kursi bija no derīgākajiem un aizraujošākajiem kursiem, jo lektori ir praktizējoši speciālisti savā jomā, dziļi iepazinuši dažādās situācijas izglītības iestādē un spēj gan teorētiski, gan praktiski tās risināt.