Ludzas 2. vidusskola
Ludzas 2. vidusskola

Ludzas 2. vidusskolas pedagoģiskajam kolektīvam īstenojām tālākizglītības kursus, kā arī izglītojamiem vadījām nodarbības. Šī projekta īstenošanā bijām gatavi meklēt nestandarta radošākos risinājumus un esam gandarīti par gūto atgriezenisko saikni. Mūsu darbs ir mūsu gandarījums un iedvesmas avots jauniem projektiem. Izsakām pateicību skolas vadībai par mūsu profesionalitātes augsto novērtējumu!

press to zoom
Ikšķiles novada pašvaldība
Ikšķiles novada pašvaldība

Ar Ikšķiles novada pašvaldību mūs veido ilggadēja sadarbību dažādu izglītojošu projektu īstenošanā. Pēdējā bija sadarbību bērnu tiesību aizsardzības kursu īstenošanā. Esam apkopojuši kursu dalībnieku atsauksmes un kā vērtīgākais tiek akcentēts – zināšanas normatīvo aktu skaidrošanā, skaidrošana par bērnu drošību, kā arī piemēri no reālajām dzīves situācijām lektoru-praktiķu skatījumā. Mēs pateicamies par šo sadarbību!

press to zoom
Exupery International School
Exupery International School

Exupery International School kolektīvam esam īstenojuši audzināšanas jomā un bērnu tiesību aizsardzības jomā. Šos kursus īstenojām gan latviešu, gan angļu valodās – gan klātienē, gan attālināti. No Exupery skolas jo īpaši atzinīgi tika novērtēta mūsu inovatīvā pieeja un izvēlētie instrumenti kursu īstenošanai attālināti. Izsakām pateicību Exupery skolai par šo sadarbību un mūsu profesionālo novērtējumu.

press to zoom
Babītes vidusskola
Babītes vidusskola

Ar Babītes vidusskolu mūs saista ilggadēja sadarbība pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanā skolas kolektīvam. Esam īstenojuši Babītes vidusskolas kolektīvam speciālās izglītības kursus, kursus speciālajās zināšanās audzināšanas jomā, kursus speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tās ir praktiskās zināšanas un darba materiāli, ko pedagogi akcentē kā nozīmīgāko guvumu. Paldies dalībniekiem par šo novērtējumu!

press to zoom
Rīgas 46. vidusskola
Rīgas 46. vidusskola

Vadot kursu speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībās jomā Rīgas 46.vidusskolas pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem mēs pārliecinājāmies, cik svarīgi kursu klausītājiem ir dzirdēt konkrētus piemērus no skolas dzīves. Tikpat svarīgi ir saistīt šos piemērus ar katras skolas mācību uzdevumiem un pedagoģiskajām aktualitātēm. Paldies dalībniekiem par šo jaudīgo dienu!

press to zoom
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Rēzeknes pilsētas ikgadējā vecāku konferencē uzstājāmies ar lekciju par to, kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam? Lekcijā runājām, kā palīdzēt bērnam, lai skolas gados viņš justos veiksmīgs un liktu stiprus pamatus savai nākotnes karjerai? Izsakām pateicību Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Dreilingam par Sociālo Interešu Institūta vadītājas un lektores Dr. cand. Kristīnes Beinarovičas profesionālo novērtējumu.

press to zoom
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas Valsts ģimnāzija

Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagoģiskajam kolektīvam esam īstenojuši gan kursus speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, gan kursus audzināšanas jomā. Tā ir kursu programmu praktiskais noderīgums, ko novērtē pedagogi, kā arī to, ka visus kursus vada lektori-praktiķi. Kursu teorētiskās daļas nemitīgi mijās ar praktiskiem piemēriem no skolas ikdienas. Paldies dalībniekiem par šo vērtīgo skatījumu!

press to zoom
Kārļa Kažociņa Madlienas MMS
Kārļa Kažociņa Madlienas MMS

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem organizējām profesionālās kompetences pilnveides kursus audzināšanas jomā. Savukārt audzēkņu vecākiem īstenojām lekciju “Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam?”. Lekcijā runājām par to, kā vecākiem virzīt savus bērnus uz panākumiem. Lekcija izvērtās bagāta ar radošām dažādu aktivitāšu idejām. Paldies katram klausītājam par līdzdalību!

press to zoom
Kalnciema vidusskola
Kalnciema vidusskola

Kursos lektori bieži saskaras ar jautājumiem par pedagogu tiesību ievērošanu un aizsardzību. Speciālo zināšanu kursos bērnu tiesību aizsardzības jomā atbildes uz šiem jautājumiem sniedz praktizējoši zvērināti advokāti un psihologi. Šī individuālā pieeja ar vizuālo materiālu un prezentācijām spēj sniegt nozīmīgu atbalstu praktisko zināšanu apguvē, ko pedagogi var izmantot kā metodisko materiālu. To novērtē arī Kalnciema vidusskolas pedagoģiskais kolektīvs.

press to zoom
Tukuma Mūzikas skola
Tukuma Mūzikas skola

Tukuma Mūzikas skolas kolektīvam organizējām audzināšanas kursus. Šo kursu ietvarā pedagogi kā vērtīgāko atzina gūtās atziņas un informāciju par bērnu audzināšanas dažādajiem praktiskajiem jautājumiem. Dalībniekus šie kursi rosināja pārdomāt problēmsituācijas, kā arī deva ierosmi dažādām psiholoģiskām pieejām bērnu audzināšanā. Mēs pateicamies katram par šo līdzdarbošanos un dalīšanos savā pieredzē.

press to zoom
Aizputes Pagasta pamatskola
Aizputes Pagasta pamatskola

Aizputes Pagasta pamatskolas un Dzērves pamatskolas pedagoģiskajam personālam un tehniskajiem darbiniekiem īstenojām kursus bērnu tiesību aizsardzības jomā. Dalībniekiem īpaši noderīgi un labākai jautājumu izpratnei aktuāli bija piemēri no ikdienas darba. Praktiski ikdienas darbā pielietojamas dalībnieki atzina spēles, kā saliedēt klases kolektīvu, kā arī piemērus noteikumu izstrādāšanā. Paldies dalībniekiem par šo atzinību!

press to zoom
Salacgrīvas novada PII Vilnītis
Salacgrīvas novada PII Vilnītis

Ar Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādi “Vilnītis” mūs saista ilggadēja sadarbība tālākizglītības programmu īstenošanā – gan bērnu tiesību aizsardzības jomā, gan audzināšanas jomā. Šī vērtīgā informācija ikdienas darbam, loģiskais un strukturētais temata izklāts, kas vijās ar lektoru uzrunājošu stāstījumu, ir tas, kas pedagogiem ir tik saistošs. Mēs pateicamies par mūsu novērtējumu un radīto iedvesmu!

press to zoom
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
press to zoom
PPII Zelta Rasa
PPII Zelta Rasa

2017. gada 1. aprīlī privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta Rasa” kolektīvam tika organizēti Sociālo Interešu Institūta vadītie 12 ak. stundu kursi speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībā.

press to zoom
Rīgas Skolēnu Pils
Rīgas Skolēnu Pils

Katrs mūsu izbraukuma kurss Rīgas Skolēnu Pilī ir gandarījums mums.

press to zoom
Grobiņas ģimnāzija
Grobiņas ģimnāzija
press to zoom
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas Valsts ģimnāzija

Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagoģiskajam kolektīvam esam īstenojuši gan kursus speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, gan kursus audzināšanas jomā. Tā ir kursu programmu praktiskais noderīgums, ko novērtē pedagogi, kā arī to, ka visus kursus vada lektori-praktiķi. Kursu teorētiskās daļas nemitīgi mijās ar praktiskiem piemēriem no skolas ikdienas. Paldies dalībniekiem par šo vērtīgo skatījumu!

press to zoom
Gaviezes pamatskola
Gaviezes pamatskola
press to zoom
Rīgas 46. vidusskola
Rīgas 46. vidusskola

Vadot kursu speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībās jomā Rīgas 46.vidusskolas pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem mēs pārliecinājāmies, cik svarīgi kursu klausītājiem ir dzirdēt konkrētus piemērus no skolas dzīves. Tikpat svarīgi ir saistīt šos piemērus ar katras skolas mācību uzdevumiem un pedagoģiskajām aktualitātēm. Paldies dalībniekiem par šo jaudīgo dienu!

press to zoom
Dzimtmisas pamatskola
Dzimtmisas pamatskola
press to zoom
Baldones vidusskola
Baldones vidusskola

2017. gada 5. jūnijā Baldones vidusskolas kolektīvam izglītības iestādes “Sociālo Interešu Institūts” lektori vadīja 12 akadēmisko stundu A līmeņa kursus “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi”. Baldones vidusskolas pedagogi atzīst, ka Sociālo Interešu Institūta vadītie kursi bija no derīgākajiem un aizraujošākajiem kursiem, jo lektori ir praktizējoši speciālisti savā jomā, dziļi iepazinuši dažādās situācijas izglītības iestādē un spēj gan teorētiski, gan praktiski tās risināt.

press to zoom
Tukuma Mūzikas skola
Tukuma Mūzikas skola

Tukuma Mūzikas skolas kolektīvam organizējām audzināšanas kursus. Šo kursu ietvarā pedagogi kā vērtīgāko atzina gūtās atziņas un informāciju par bērnu audzināšanas dažādajiem praktiskajiem jautājumiem. Dalībniekus šie kursi rosināja pārdomāt problēmsituācijas, kā arī deva ierosmi dažādām psiholoģiskām pieejām bērnu audzināšanā. Mēs pateicamies katram par šo līdzdarbošanos un dalīšanos savā pieredzē.

press to zoom
Rīgas Katoļu ģimnāzija
Rīgas Katoļu ģimnāzija
press to zoom
Rīgas Skolēnu Pils
Rīgas Skolēnu Pils
press to zoom
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Rēzeknes pilsētas ikgadējā vecāku konferencē uzstājāmies ar lekciju par to, kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam? Lekcijā runājām, kā palīdzēt bērnam, lai skolas gados viņš justos veiksmīgs un liktu stiprus pamatus savai nākotnes karjerai? Izsakām pateicību Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Dreilingam par Sociālo Interešu Institūta vadītājas un lektores Dr. cand. Kristīnes Beinarovičas profesionālo novērtējumu.

press to zoom
Kārļa Kažociņa Madlienas MMS
Kārļa Kažociņa Madlienas MMS

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem organizējām profesionālās kompetences pilnveides kursus audzināšanas jomā. Savukārt audzēkņu vecākiem īstenojām lekciju “Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam?”. Lekcijā runājām par to, kā vecākiem virzīt savus bērnus uz panākumiem. Lekcija izvērtās bagāta ar radošām dažādu aktivitāšu idejām. Paldies katram klausītājam par līdzdalību!

press to zoom
Babītes vidusskola
Babītes vidusskola

Ar Babītes vidusskolu mūs saista ilggadēja sadarbība pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanā skolas kolektīvam. Esam īstenojuši Babītes vidusskolas kolektīvam speciālās izglītības kursus, kursus speciālajās zināšanās audzināšanas jomā, kursus speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tās ir praktiskās zināšanas un darba materiāli, ko pedagogi akcentē kā nozīmīgāko guvumu. Paldies dalībniekiem par šo novērtējumu!

press to zoom
Pastendes PII Ķipars
Pastendes PII Ķipars

2017. gada 21. februārī Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars” pedagogiem notika Sociālo Interešu Institūta vadītie audzināšanas kursi “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi.” Programmas ietvaros ar praktisku ieteikumu palīdzību iepazīstināja pedagogus, kā izvairīties no destruktīvas uzvedības sarežģītās un stresa situācijās.

press to zoom
Teteles pamatskola
Teteles pamatskola

2017. gada 11. aprīlī Sociālo Interešu Institūta komanda viesojās Teteles pamatskolā, kur pedagogu kolektīvam vadīja kursus “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi” par skolēnu uzvedības korekcijas iespējām un līdzekļiem.

press to zoom
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
press to zoom
Rīgas Katoļu ģimnāzija
Rīgas Katoļu ģimnāzija
press to zoom
Kalnciema vidusskola
Kalnciema vidusskola

Kursos lektori bieži saskaras ar jautājumiem par pedagogu tiesību ievērošanu un aizsardzību. Speciālo zināšanu kursos bērnu tiesību aizsardzības jomā atbildes uz šiem jautājumiem sniedz praktizējoši zvērināti advokāti un psihologi. Šī individuālā pieeja ar vizuālo materiālu un prezentācijām spēj sniegt nozīmīgu atbalstu praktisko zināšanu apguvē, ko pedagogi var izmantot kā metodisko materiālu. To novērtē arī Kalnciema vidusskolas pedagoģiskais kolektīvs.

press to zoom
Exupery International School
Exupery International School

Exupery International School kolektīvam esam īstenojuši audzināšanas jomā un bērnu tiesību aizsardzības jomā. Šos kursus īstenojām gan latviešu, gan angļu valodās – gan klātienē, gan attālināti. No Exupery skolas jo īpaši atzinīgi tika novērtēta mūsu inovatīvā pieeja un izvēlētie instrumenti kursu īstenošanai attālināti. Izsakām pateicību Exupery skolai par šo sadarbību un mūsu profesionālo novērtējumu.

press to zoom
Gaviezes pamatskola
Gaviezes pamatskola
press to zoom
Kārļa Kažociņa Madlienas MMS
Kārļa Kažociņa Madlienas MMS

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem organizējām profesionālās kompetences pilnveides kursus audzināšanas jomā. Savukārt audzēkņu vecākiem īstenojām lekciju “Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam?”. Lekcijā runājām par to, kā vecākiem virzīt savus bērnus uz panākumiem. Lekcija izvērtās bagāta ar radošām dažādu aktivitāšu idejām. Paldies katram klausītājam par līdzdalību!

press to zoom
Rīgas Skolēnu Pils
Rīgas Skolēnu Pils
press to zoom
Grobiņas ģimnāzija
Grobiņas ģimnāzija
press to zoom
Baldones vidusskola
Baldones vidusskola

2017. gada 5. jūnijā Baldones vidusskolas kolektīvam izglītības iestādes “Sociālo Interešu Institūts” lektori vadīja 12 akadēmisko stundu A līmeņa kursus “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi”. Baldones vidusskolas pedagogi atzīst, ka Sociālo Interešu Institūta vadītie kursi bija no derīgākajiem un aizraujošākajiem kursiem, jo lektori ir praktizējoši speciālisti savā jomā, dziļi iepazinuši dažādās situācijas izglītības iestādē un spēj gan teorētiski, gan praktiski tās risināt.

press to zoom
PPII Zelta Rasa
PPII Zelta Rasa

2017. gada 1. aprīlī privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta Rasa” kolektīvam tika organizēti Sociālo Interešu Institūta vadītie 12 ak. stundu kursi speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībā.

press to zoom
Teteles pamatskola
Teteles pamatskola

2017. gada 11. aprīlī Sociālo Interešu Institūta komanda viesojās Teteles pamatskolā, kur pedagogu kolektīvam vadīja kursus “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi” par skolēnu uzvedības korekcijas iespējām un līdzekļiem.

press to zoom