Kursi pedagogiem | Attālināti kursi pedagogiem | Skolotāju pilnveides kursi | Tiešsaistes kursi peda
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES KURSU KALENDĀRS
Pedagogu kursi | Kursi pirmsskolas pedagogiem | BTA kursi pedagogiem | Speciālās izglītības kursi | Audzināšanas kursi pedagogiem | Pedagogu profesionālās pilnveides kursi | Bezmaksas kursi pedagogiem  | Kursi audzināšanā | Kompetenču kursi | Kompetenču pieejas kursi | Kursi klassvadībā | Klassvadības kursi | Kursi pedagogiem | Attālināti kursi pedagogiem | Skolotāju pilnveides kursi | Tiešsaistes kursi pedagogiem | Pedagogu profesionālā kompetence | Pedagogu profesionālā pilnveide | Semināri pedagogiem | Pedagogiem | Pedagogu profesionālās pilnveides kursi | Tiešsaistes kursi | Pirmsskolas skolotāju kursi | Speciālo zināšanu kursi bērnu tiesību aizsardzībā | Speciālās zināšanas kursi | Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursi | Skolotāju kursi | Kursi skolotājiem | Bezmaksas kursi skolotājiem | Kursi pedagogiem klassvadībā | Pozitīvās audzināšanas kursi | Vecāku sapulces | Pedagogu tālākizglītība | Kursi par kompetenču pieeju mācību saturā | Attālinātas vecāku sapulces

24.10.2022., 10:00 -14:00 (tiešsaistē, platformā ZOOM)

Tiek izsniegta 8 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecība. Programmas stundu skaits ietver tiešraidi, sagatavoto kursa materiālu izziņu un situāciju analīzi.

Vienu dienu pirms tiešraides uz e-pasta adresi saņemsiet saiti ar materiāliem. Apliecība tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi līdz 15 darba dienu laikā.

07 10 2021 Speciala izglitiba.png

25.10.2022., 10:00 -14:00 (tiešsaistē, platformā ZOOM)

Tiek izsniegta 12 ak. stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecība. Programmas stundu skaits ietver tiešraidi un sagatavoto kursa materiālu izziņu.

Vienu dienu pirms tiešraides uz e-pasta adresi saņemsiet saiti ar materiāliem un ZOOM tiešraides pieslēgšanās datus. Apliecība tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi līdz 15 darba dienu laikā.

Kursi pedagogiem kaņieru ielā, kursi pedagogiem biķernieku ielā, kursi pedagogiem riimc, bezmaksas kursi pedagogiem, kursi audzināšanas jomā, du kursi pedagogiem, deju kursi pedagogiem, kursi ekonomikas skolotājiem, e kursi pedagogiem, kursi ģeogrāfijas skolotājiem, kursi informātikas skolotājiem 2022, kursi interešu izglītības pedagogiem, izm kursi pedagogiem, kursi pedagogiem lu, kursi pedagogiem lpmc, pedagogu kursi liepājā, kursi pirmsskolas pedagogiem lpmc, lielvārds kursi pedagogiem, lu kursi pedagogiem, riimc kursi pedagogiem, riseba kursi pedagogiem, kursi speciālajiem pedagogiem, kursi sociālajiem pedagogiem, kursi sākumskolas pedagogiem, kursi sporta skolotājiem, tiešsaistes kursi pedagogiem, tālākizglītības kursi pedagogiem 2022, tiešsaistes kursi pedagogiem 2022, tālmācības kursi pedagogiem, tālākizglītības kursi pedagogiem 2022, kursi pedagogiem valmierā, kursi vēstures skolotājiem, visc kursi pedagogiem, kursi skolotājiem 2022, pedagogu kursi 72 stundas

26.10.2022., 10:00 -14:00 (tiešsaistē, platformā ZOOM)

Tiek izsniegta 12 ak. stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecība. Programmas stundu skaits ietver tiešraidi un sagatavoto kursa materiālu izziņu.

Vienu dienu pirms tiešraides uz e-pasta adresi saņemsiet saiti ar materiāliem. Apliecība tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi līdz 15 darba dienu laikā.

24 02 2022 - Audzinasanas kursi.png

27.10.2022., 10:00 -14:00 (tiešsaistē, platformā ZOOM)

Tiek izsniegta 12 ak. stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecība. Programmas stundu skaits ietver tiešraidi un sagatavoto kursa materiālu izziņu.

Vienu dienu pirms tiešraides uz e-pasta adresi saņemsiet saiti ar materiāliem. Apliecība tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi līdz 15 darba dienu laikā.

NOKLAUSIES INTERVIJU PAR BĒRNA PAŠAPZIŅU
25.11.2015.
Intervija par bērna pašapziņu

Aicinām noklausīties interviju ar Sociālo Interešu Institūta psihologu, kurā tiek runāts par bērna pašapziņu un atšķirību no "paša apziņas".

INSTITŪTA PIEREDZE & PROFESIONALITĀTE

Izglītības iestādes "Sociālo Interešu Institūts" specifika ir pieaugušo tālākizglītība un profesionālā apmācība - izstrādājot programmas, organizējot korporatīvos un individuālos pasākumus dažādu jomu darbiniekiem un speciālistiem - izglītības iestāžu darbiniekiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, medicīnas darbiniekiem. Pedagogiem īstenojam profesionālās pilnveides A moduļa programmas. Konsultējam un vadām supervīziju ciklus un koučinga sesijas. Ar saviem priekšlasījumiem uzstājamies konferencēs, forumos, kopsapulcēs un metodiskajās dienās.

Kursi pedagogiem par caurviju prasmēm - Caurviju prasmju un ieradumu attīstība kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā
PIEREDZE

Kopš 2006. gada 15. augusta skaistuma un senatnes ieskautajā klusajā centrā atrodas Institūts. Reģistrēta kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģ. nr. 3360800570. Īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā un programmas par audzināšanas jautājumiem.

Kursi pedagogiem - Audzināšanas darba īstrenošana digitālajā laikmetā sociālo prasmju pilnveidei
PROFESIONALITĀTE

Institūta profesionalitāti apliecina vairāk kā 12 gadu praktiskā darba pieredze izglītības un pasākumu organizēšanas jomā. Kopš 2006. gada Institūts ir reģistrēts kā izglītības iestāde ar reģ. nr. 3360800570. Institūta darbības pamatā ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie dokumenti.

Kursi pirmsskolas pedagogiem - Caurviju prasmju attīstība pirmsskolā dažāda vecuma grupās
ATSAUKSMES

Institūta profesionalitāti apliecina klientu un sadarbības partneru atsauksmes. Izstrādājot katram individuālu piedāvājumu, spējam gūt maksimālu rezultātu. Izmantojot uz praksi balstītas metodes un jaunākos tehnikas sasniegumus, Institūta organizētos pasākumus caurvij patīkams radošs process. Lai iepazītos ar atsauksmēm - lasiet.

KONSULTĀCIJAS PAR DROŠU INTERNETA VIDI
14.12.2020.
Sociālās reklāmas klips par izsmiešanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņa darbinieki bieži saņem zvanus tieši no bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par izsmiešanas upuriem interneta vidē. Šis klips ir kā brīdinājums un atgādinājums bērniem un jauniešiem nedarīt muļķības un laikus vērsties pēc palīdzības pie vecākiem vai citas uzticības personas.

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju par bērnu un jauniešu drošību interneta vidē no Institūta speciālistiem, aicinām rakstīt uz e-pastu info@sii.lv.

Elizabeth Skylark kopija kopija3.png
KĀ PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS IESTĀDE KURSU UN LEKCIJU NORISI JŪSU KOLEKTĪVAM PIEDĀVĀJAM TIEŠSAISTĒ VAI KLĀTIENĒ IZBRAUCOT UZ IESTĀDI

Pieteikt kursus pedagogiem bērnu tiesību aizsardzībā, kursus klassvadībā, audzināšanas jomā vai speciālajā izglītībā iespējams rakstot uz e-pastu info@sii.lv. Uzzināt vairāk informācijas iespējams zvanot uz tālruni +371 26661496.