Kursi pedagogiem speciālajā izglītībā un klassvadībā
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES KURSU (A PROGRAMMAS) TIEŠRAIDES DATUMI
 • 22.04.2021.

  13:00-17:00

  Audzināšanas kursi "Audzināšanas darba īstenošana - izglītojamo sevis izzināšanas un pašatīstības sekmēšana" (saskaņā ar MK not. Nr. 480). Tiek izsniegta 12 ak. st. pedagogu pilnveides apliecība. Maksa EUR 33

 • 05.05.2021.

  12:00-16:00

  Audzināšanas kursi "Caurviju prasmju un ieradumu attīstība kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā" (saskaņā ar MK not. Nr. 480). Tiek izsniegta 12 ak. st. pedagogu pilnveides apliecība. Maksa EUR 33

 • 06.05.2021.

  13:00-17:00

  Kursi "Bērnu tiesību aizsardzība" izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem (saskaņā ar MK not Nr 173). Tiek izsniegta 8 st. apliecība par zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā. Maksa EUR 33

 • 13.05.2021.

  13:00-17:00

  Speciālās izglītības kursi "Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām".

  Tiek izsniegta 12 akad. stundu profesionālās kvalifikčijas pilnveides apliecība.

  Maksa EUR 33

 • 29.06.2021.

  09:00-13:00

  Kursi profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem "Starppriekšmetu sadarbība caurviju prasmju īstenošanā profesionālās izglītības iestāžu mācību darbā". Tiek izsniegta 12 akad. stundu pedagogu apliecība. Maksa EUR 33

Lai pieteiktos tiešraidēm, rakstiet uz e-pastu info@sii.lv. Piesakoties norādiet dalībnieka vārdu, uzvārdu un maksātāja rekvizītus. Par dalību tiek izsniegta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides apliecība par 12 akad. stundām.
 
Stundu skaits ietver gan tiešraides nodarbības, gan materiālu izziņu, kas dalībniekiem tiek izsūtīti. 
KONSULTĀCIJAS PAR BĒRNU UN JAUNIEŠU DROŠĪBU
14.12.2020.
Sociālās reklāmas klips par drošību internetā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņa darbinieki satraucoši bieži saņem zvanus no bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par šantāžas un izspiešanas upuriem interneta vidē. Aicinām noskatīties šo sociālo klipu par bērnu un jauniešu drošību internetā.

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju par bērnu un jauniešu drošību interneta vidē no Institūta speciālistiem, aicinām rakstīt uz e-pastu info@sii.lv.

INSTITŪTA PIEREDZE & PROFESIONALITĀTE

Izglītības iestādes "Sociālo Interešu Institūts" specifika ir pieaugušo tālākizglītība un profesionālā apmācība - izstrādājot programmas, organizējot korporatīvos un individuālos pasākumus dažādu jomu darbiniekiem un speciālistiem - izglītības iestāžu darbiniekiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, medicīnas darbiniekiem. Pedagogiem īstenojam profesionālās pilnveides A moduļa programmas. Konsultējam un vadām supervīziju ciklus un koučinga sesijas. Ar saviem priekšlasījumiem uzstājamies konferencēs, forumos, kopsapulcēs un metodiskajās dienās.

PIEREDZE

Kopš 2006. gada 15. augusta skaistuma un senatnes ieskautajā klusajā centrā atrodas Institūts. Reģistrēta kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģ. nr. 3360800570. Īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā un programmas par audzināšanas jautājumiem.

PROFESIONALITĀTE

Institūta profesionalitāti apliecina vairāk kā 12 gadu praktiskā darba pieredze izglītības un pasākumu organizēšanas jomā. Kopš 2006. gada Institūts ir reģistrēts kā izglītības iestāde ar reģ. nr. 3360800570. Institūta darbības pamatā ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie dokumenti.

ATSAUKSMES

Institūta profesionalitāti apliecina klientu un sadarbības partneru atsauksmes. Izstrādājot katram individuālu piedāvājumu, spējam gūt maksimālu rezultātu. Izmantojot uz praksi balstītas metodes un jaunākos tehnikas sasniegumus, Institūta organizētos pasākumus caurvij patīkams radošs process. Lai iepazītos ar atsauksmēm - lasiet.

KONSULTĀCIJAS PAR DROŠU INTERNETA VIDI
14.12.2020.
Sociālās reklāmas klips par izsmiešanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņa darbinieki bieži saņem zvanus tieši no bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par izsmiešanas upuriem interneta vidē. Šis klips ir kā brīdinājums un atgādinājums bērniem un jauniešiem nedarīt muļķības un laikus vērsties pēc palīdzības pie vecākiem vai citas uzticības personas.

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju par bērnu un jauniešu drošību interneta vidē no Institūta speciālistiem, aicinām rakstīt uz e-pastu info@sii.lv.

Elizabeth Skylark kopija kopija3.png
KĀ PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS IESTĀDE KURSU UN LEKCIJU NORISI JŪSU KOLEKTĪVAM PIEDĀVĀJAM TIEŠSAISTĒ VAI KLĀTIENĒ IZBRAUCOT UZ IESTĀDI

Pieteikt kursus pedagogiem bērnu tiesību aizsardzībā, kursus klassvadībā, audzināšanas jomā vai speciālajā izglītībā iespējams rakstot uz e-pastu info@sii.lv. Uzzināt vairāk informācijas iespējams zvanot uz tālruni +371 26661496.

PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

PIETEIKŠANĀS

Lai pieteiktos kursiem, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@sii.lv.

 

Piesakoties norādiet kursu uz kuru piesakāties, dalībnieka vārdu un uzvārdu, kā arī maksātāja rekvizītus. Saņemot Jūsu e-pastu, Jums tiks sagatavots un elektroniski izsūtīts rēķins.

KONTAKTI

+371 26661496

info@sii.lv

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

© 2006 - 2021 Sociālo Interešu Insittūts | Visas tiesības aizsargātas