Elizabeth Skylark kopija kopija kopija k
.
 • 27.11.2020., 13:00 - 17:00

  Bērnu tiesību kursi

  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi speciālajās zināšanās "Bērnu tiesību aizsardzība" (12 ak.st.)

  Pieteikšanās: info@sii.lv

  Maksa: EUR 30

 • 30.11.2020., 13:00 - 16:00

  Klasvadības kursi

  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Klasvadība un disciplīnas nozīme mācību procesa nodrošināšanā" (12 ak.st.)

  Pieteikšanās: info@sii.lv

  Maksa: EUR 35,10

 • 02.12.2020., 14:00 - 17:00

  Audzināšanas kursi

  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Caurviju prasmju un ieradumu attīstība kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā" (12 ak.st.)

  Pieteikšanās: info@sii.lv

  Maksa: EUR 30

 • 16.12.2020., 13:00 - 16:00

  Audzināšanas kursi

  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Audzināšanas darba īstenošana - izglītojamo sevis izzināšanas un pašattīstības sekmēšana" (12 ak.st.)

  Pieteikšanās: info@sii.lv

  Maksa: EUR 30

KONSULTĀCIJAS PAR BĒRNU UN JAUNIEŠU DROŠĪBU
21.06.2019.
Sociālās reklāmas klips par drošību internetā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņa darbinieki satraucoši bieži saņem zvanus no bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par šantāžas un izspiešanas upuriem interneta vidē. Aicinām noskatīties šo sociālo klipu par bērnu un jauniešu drošību internetā.

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju par bērnu un jauniešu drošību interneta vidē no Institūta speciālistiem, aicinām rakstīt uz e-pastu info@sii.lv.

INSTITŪTA PIEREDZE & PROFESIONALITĀTE

Izglītības iestādes "Sociālo Interešu Institūts" specifika ir pieaugušo tālākizglītība un profesionālā apmācība - izstrādājot programmas, organizējot korporatīvos un individuālos pasākumus dažādu jomu darbiniekiem un speciālistiem - izglītības iestāžu darbiniekiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, medicīnas darbiniekiem. Pedagogiem īstenojam profesionālās pilnveides A moduļa programmas. Konsultējam un vadām supervīziju ciklus un koučinga sesijas. Ar saviem priekšlasījumiem uzstājamies konferencēs, forumos, kopsapulcēs un metodiskajās dienās.

PIEREDZE

Kopš 2006. gada 15. augusta skaistuma un senatnes ieskautajā klusajā centrā atrodas Institūts. Reģistrēta kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģ. nr. 3360800570. Īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā un programmas par audzināšanas jautājumiem.

PROFESIONALITĀTE

Institūta profesionalitāti apliecina vairāk kā 12 gadu praktiskā darba pieredze izglītības un pasākumu organizēšanas jomā. Kopš 2006. gada Institūts ir reģistrēts kā izglītības iestāde ar reģ. nr. 3360800570. Institūta darbības pamatā ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie dokumenti.

ATSAUKSMES

Institūta profesionalitāti apliecina klientu un sadarbības partneru atsauksmes. Izstrādājot katram individuālu piedāvājumu, spējam gūt maksimālu rezultātu. Izmantojot uz praksi balstītas metodes un jaunākos tehnikas sasniegumus, Institūta organizētos pasākumus caurvij patīkams radošs process. Lai iepazītos ar atsauksmēm - lasiet.

KONSULTĀCIJAS PAR DROŠU INTERNETA VIDI
21.06.2019.
Sociālās reklāmas klips par izsmiešanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņa darbinieki bieži saņem zvanus tieši no bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par izsmiešanas upuriem interneta vidē. Šis klips ir kā brīdinājums un atgādinājums bērniem un jauniešiem nedarīt muļķības un laikus vērsties pēc palīdzības pie vecākiem vai citas uzticības personas.

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju par bērnu un jauniešu drošību interneta vidē no Institūta speciālistiem, aicinām rakstīt uz e-pastu info@sii.lv.

Elizabeth Skylark kopija kopija1.png
KĀ PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS IESTĀDE PIEDĀVĀJAM KURSU, LEKCIJU & NODARBĪBU NORISI JŪSU KOLEKTĪVAM, IZBRAUCOT PIE JUMS UZ IESTĀDI

Pieteikt kursu bērnu tiesību aizsardzībā, audzināšanas jomā vai speciālajā izglītībā iespējams rakstot uz e-pastu info@sii.lv. Uzzināt vairāk informācijas iespējams zvanot uz tālruni +371 26661496.

PAR MUMS

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar reģistrācijas nr. 3360800570. Dibināta 2006.gada 15.augustā.

Vadām profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, pedagogu tālākizglītības kursus, kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī speciālajā izglītībā un audzināšanas jomā.

ADRESE

+371 26661496

 

Jura Alunāna iela 8-1
Rīga, LV-1010

 

info@sii.lv 

INSTITŪTA
VADĪBA

Dace Bērziņa

+371 26661496

© 2006 - 2020 Sociālo Interešu Insittūts. Visas tiesības aizsargātas. Lasīt privātuma politiku.